New Post
New Post
145
24 06/2020

(Tiếng Việt) Những ngành nào đang sử dụng IIoT?

(Tiếng Việt) Các công nghệ Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) đang trở nên phổ biến trên khắp các tổ chức và ngành công nghiệp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong một loạt các môi trường công nghiệp
145
03 01/2020

SURVEY WITH ZTS

Currently Zeta Solutions is constantly improving the quality of the service as mentioned in our business criteria. In order to have the sufficient information as a basis for improving the management, customer support contributes to improving the quality of training and product quality. We have conducted a survey about the use of software applications in the company.
145
23 10/2019

3D TECHNOLOGY

Công nghệ in 3D không quá phức tạp như bạn nghĩ, đơn giản mà nói đây là một quá trình sản xuất các chất liệu (nhựa, kim loại hay bất kỳ thứ gì khác) theo phương cách xếp từng lớp với nhau để tạo nên một vật thể 3 chiều.
145
23 10/2019

MECHANICAL SOFTWARE

Zeta Solutions hiện đang là đối tác của nhiều nhà phân phối phần mềm trên thế giới như Autodesk, MasterCam, Delcam, …  trong việc cung cấp bản quyền phần mềm.