MathCad
MathCad
  • MathCad

  • Mã SP : PTC Mathcad
  • THÔNG SỐ SẢN PHẨM :

    PTC Mathcad làm những gì các bảng tính, xử lý văn bản, phần mềm trình bày, và các ứng dụng lập trình chỉ đơn giản là không thể làm được, nó mang lại khả năng tính toán mạnh mẽ vào hình dạng mà chúng ta có thể đọc được.

    Xem thêm tại link PTC Website : https://www.mathcad.com/en/

Liên hệ để đc báo giá chi tiết : Quotation

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

PTC Mathcad làm những gì các bảng tính, xử lý văn bản, phần mềm trình bày, và các ứng dụng lập trình chỉ đơn giản là không thể làm được, nó mang lại khả năng tính toán mạnh mẽ vào hình dạng mà chúng ta có thể đọc được.

Mathcad tích hợp các thể đọc được, tính toán trực tiếp với các lô, đồ thị, văn bản và hình ảnh vào một tài liệu duy nhất, tương tác, và chuyên nghiệp trình bày. dễ dàng và quen thuộc của một máy tính xách tay kỹ thuật cho phép khai thác thiết kế, xác nhận và xác minh, và các thông tin liên lạc rõ ràng về thông tin kỹ thuật quan trọng. Bạn không cần phải là một chuyên gia PTC Mathcad để đọc và hiểu tài liệu PTC Mathcad.