Vuforia
Vuforia
 • Vuforia

 • Mã SP : PTC AR
 • THÔNG SỐ SẢN PHẨM :

  Vuforia cung cấp các giải pháp phát triển nội dung AR nhanh nhất, dễ dàng nhất và tiên tiến nhất để giúp khách hàng doanh nghiệp công nghiệp giải quyết các thách thức về lực lượng lao động và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh

  Xem thêm tại link PTC : https://www.ptc.com/en/technologies/augmented-reality 

   https://www.ptc.com/en/products/vuforia

   

Liên hệ để đc báo giá chi tiết : Quotation

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Vuforia cung cấp các giải pháp phát triển nội dung AR nhanh nhất, dễ dàng nhất và tiên tiến nhất để giúp khách hàng doanh nghiệp công nghiệp giải quyết các thách thức về lực lượng lao động và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh

Các giải pháp Thực tế tăng cường của Vuforia có nhiều ứng dụng thực tế — việc bắt đầu từ đâu phụ thuộc vào việc hiểu rõ nơi bạn sẽ nhận được ROI nhanh nhất, có ý nghĩa nhất. Những trường hợp sử dụng này nổi bật là cung cấp khả năng chấp nhận dễ dàng, lợi nhuận rõ ràng, lợi ích hữu hình và lộ trình mở rộng quy mô.
– Các giải pháp AR cho Sản xuất: Cầu nối Khoảng cách Thực tế Kỹ thuật số
– Các giải pháp AR cho Dịch vụ: Biến Thách thức Dịch vụ thành Cơ hội với AR
– Giải pháp AR dành cho Bán hàng & Tiếp thị: Tăng cường Bán hàng & Tiếp thị của bạn với Thực tế tăng cường