Windchill
Windchill
Liên hệ để đc báo giá chi tiết : Quotation

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Windchill cung cấp các khả năng Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) đột phá, giải phóng thêm dữ liệu cho nhiều bên liên quan hơn trong tổ chức của bạn thông qua một nguồn sự thật duy nhất cho dữ liệu và quy trình sản phẩm. Với nó, tổ chức của bạn sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách kết nối trực tiếp các nhóm với dữ liệu hoạt động trực tiếp. Bạn cũng sẽ giảm gánh nặng và chi phí CNTT trong khi vẫn có khả năng truy cập và bảo mật với cả tùy chọn triển khai tại chỗ và trên nền tảng đám mây. Windchill là một nền tảng PLM end-to-end đích thực, sẵn sàng cho IoT.

  • Phần mềm PTC Windchill giúp triển khai nhanh chóng các cài đặt và cấu hình để rút ngắn thời gian cài đặt cho người dùng.
  • Giúp tập trung kiểm soát lưu trữ và sửa đổi, bảo mật cho các mô hình CAD, cấu trúc và mối quan hệ của chúng (PTC Creo, SolidWorks, AutoCAD, Inventor) đã cải thiện kiểm soát và cộng tác. Kiểm soát hiệu quả tài liệu và quản lý tài liệu văn phòng như Excel và Microsoft, thông qua tính năng kiểm tra đầu vào và đầu ra có thể theo dõi các thay đổi của thông tin. Đây là cách rất hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng để tìm, sao chép hoặc đổi tên thiết kế để cải thiện thông tin sản phẩm và tái sử dụng thiết kế. Quản lý cấu trúc của sản phẩm bao gồm các bộ phận riêng lẻ cho sản phẩm, được gọi là phần mềm Kỹ thuật hóa đơn vật liệu (eBOM).
  • Phần mềm PTC Windchill giúp lên lịch và sẽ tự động xuất ra các định dạng có thể xem được, chẳng hạn như hình thu nhỏ và PDF.
  • Tiện ích 3D và đánh dấu tích hợp sẽ cho phép khách hàng không cần CAD để xem, đo lường và đánh dấu thiết kế.
  • Tích hợp sản phẩm cho tất cả các phần mềm phát triển sản phẩm chính, bao gồm tất cả các sản phẩm PTC.
  • Dễ dàng kết nối với các hệ thống doanh nghiệp khác.
  • Hỗ trợ phát triển sản phẩm được phân phối và cho phép làm việc bổ sung theo thời gian thực trên tường lửa.
  • Thúc đẩy sự hiểu biết giữa các doanh nghiệp về nội dung phức tạp, bất kể nguồn gốc.

CÁC ỨNG DỤNG ĐI KÈM THÊM WINDCHILL